Radca Prawny Olsztyn

Dariusz Gryczko

Prawnik Olsztyn

Kancelaria Radcy Prawnego Dariusza Gryczko świadczy profesjonalną i kompleksową obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców oraz osób prywatnych, zarówno w postaci stałej obsługi, jak i jednorazowych zleceń.

W razie potrzeby Kancelaria świadczyć może obsługę prawną w języku angielskim. Istnieje również możliwość uzyskania pomocy prawnej i porad na odległość – za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Koszt obsługi prawnej jest ustalany indywidualnie, z uwzględnieniem rodzaju sprawy, stopnia jej skomplikowania oraz przewidywanego nakładu pracy.

Podstawowym obszarem działania Kancelarii jest Olsztyn, możliwe jest jednak zlecenie spraw na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego.

Kancelaria oferuje usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb, świadczone w sposób szybki, profesjonalny i ukierunkowany na najlepszą możliwą ochonę interesów Klientów.

Zakres usług radcowskich, prawnych

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:

 1. 1. spraw o zapłatę, w tym:
  • spraw o roszczenia z tytułu wypadków komunikacyjnych (spraw o zadośćuczynienie oraz odszkodowanie, w tym o zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego i o utracone zarobki),
  • spraw o zwrot kwot nienależnie pobranych przez banki z tytułu umów kredytów hipotecznych indeksowanych we frankach szwajcarskich,
  • spraw o zwrot kwot nienależnie pobranych z tytułu polisolokat,
  • spraw o odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych,
  • spraw o zapłatę należności wynikających z umów cywilnoprawnych,
 2. 2. innych spraw cywilnych, w tym:
  • spraw rodzinnych (spraw rozwodowych, dotyczących władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, o alimenty, o zniesienie wspólności majątkowej, o podział majątku wspólnego),
  • spraw spadkowych (spraw o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku),
  • spraw dotyczących nieruchomości (spraw wieczystoksięgowych, dotyczących umów najmu, o stwierdzenie zasiedzenia, o zniesienie współwłasności, o ustanowienie służebności, o eksmisję),
  • spraw konsumenckich (reklamacje, roszczenia z tytułu gwarancji i rękojmi, odstąpienia od umowy, żądanie obniżenia ceny),
 1. 3. spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym:
  • spraw o wynagrodzenie za pracę,
  • spraw z zakresu zakazu konkurencji,
  • spraw z zakresu kar porządkowych,
  • spraw związanych z wypowiedzeniem stosunku pracy i rozwiązaniem stounku pracy bez wypowiedzenia,
  • w zakresie sporządzania odwołań od decyzji organów emerytalnych i rentowych,
 2. 4. spraw dotyczących spółek osobowych i kapitałowych, w tym:
  • zakładania, przekształcania i likwidacji spółek,
  • sporządzania projektów umów spółek,
  • sporządzania projektów uchwał organów spółek,
 3. 5. spraw administracyjnych i sądowoadministracyjnych, w tym:
  • spraw o ustalenie opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów,
  • spraw dotyczących podatku od nieruchomości,
  • w zakresie sporządzania odwołań od decyzji administracyjnych, a także skarg oraz skarg kasacyjnych w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Oferta

Obsługa przedsiębiorców, świadczona w ramach umowy o świadczenie stałej obsługi prawnej lub jednorazowych zleceń, obejmuje:

 • tworzenie, przekształcanie oraz likwidację podmiotów,
 • opracowywanie i opiniowanie projektów aktów wewnętrznych (statuty, regulaminy, projekty uchwał organów) oraz projektów umów,
 • porady i opinie prawne dotyczące zagadnień związanych z bieżącym funkcjonowaniem podmiotu,
 • uczestnictwo w negocjacjach z kontrahentami oraz dłużnikami,
 • sporządzanie wezwań do zapłaty i innych pism na etapie przedsądowym,
 • zastępstwo w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych, jak również polubownych i mediacyjnych.

Obsługa osób prywatnych w ramach jednorazowych zleceń obejmuje:

 • porady i opinie prawne,
 • sporządzanie wezwań do zapłaty i innych pism na etapie przedsądowym,
 • zastępstwo w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych, jak również polubownych i mediacyjnych.

Kancelaria oferuje przy tym możliwość uzyskania opinii lub porady prawnej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Po zgłoszeniu klient otrzymuje wówczas wycenę usługi. Jeżeli zostanie ona zaakceptowana, klient otrzyma fakturę VAT obejmującą ustaloną należność. Niezwłocznie po otrzymaniu płatności Kancelaria przystąpi do opracowywania opinii prawnej lub odpowiedzi na zadane pytanie.

Wynagrodzenie za świadczone usługi ustalane jest indywidualnie i może przybrać formę:

 • wynagrodzenia ryczałtowego (w przypadku stałej obsługi),
 • wynagrodzenia jednorazowego (w przypadku jednorazowych zleceń),
 • wynagrodzenia z dodatkową premią za pomyślny wynik sprawy.

Minimalna stawka za poradę prawną dla klientów indywidualnych wynosi 100 zł brutto.

radca prawny

Substytucje

Kancelaria przyjmuje zlecenia dalszego zastępstwa procesowego (subsytucji) od adwokatów i radców prawnych z całego kraju, do występowania przed sądami na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego (Bartoszyce, Biskupiec, Braniewo, Działdowo, Elbląg, Giżycko, Iława, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Mrągowo, Nidzica, Nowe Miasto Lubawskie, Olsztyn, Ostróda, Pisz, Szczytno).

W celu zlecenia zastępstwa procesowego proszę o kontakt z kilkudniowym wyprzedzeniem, co pozwoli na sprawdzenie dostępności terminu oraz na omówienie sprawy, przekazanie dokumentów i uzgodnienie kosztów zastępstwa procesowego.

Koszt każdej zlecanej substytucji będzie ustalany indywidualnie, z uwzględnieniem specyfiki danej sprawy, w tym jej złożoności, czasu trwania, kosztów dojazdu, oraz ewentualnej konieczności spotkania z klientem.

Kontakt

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
RADCA PRAWNY, PRAWNIK
Dariusz Gryczko
ul. Mazurska 7/4, 10-517 Olsztyn
NIP: 7393383963, REGON: 365118842
telefon: 609 731 727
fax: (89) 527 72 31
e-mail: radca.prawny@kancelaria-gryczko.pl

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00.

Proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu ustalenia terminu spotkania i umożliwienia wstępnego zapoznania się ze stanem faktycznym i prawnym.

Mapa dojazdu